Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ο δικτυακός τόπος www.psistiri.com αποτελεί ιδιοκτησία της ΨΗΣΤΗΡΙ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών του Δικτύου
Καταστημάτος Ψηστηρι και των χρηστών – μελών του παρόντος ιστοτόπου
www.psistiri.com Ιωαννης Ραπτης (οδός Λεωφ. Πειραιως 153 Ρεντης,
τηλ. 210- 4838333).
Στους χρήστες – μέλη του δικτυακού τόπου www.psistiri.com παρέχεται πρόσβαση στη
παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας για την πραγματοποίηση παραγγελιών
και τη προώθηση αυτών.
Ο χρήστης – μέλος έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.psistiri.com . Ο απλός
χρήστης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει το έντυπο και τα πεδία της φόρμας εγγραφής
μέλους της ιστοσελίδας www.psistiri.com προκειμένου να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο και
να βλέπει το περιεχόμενο του. Ωστόσο, για να απολαμβάνει ο χρήστης τις δυνατότητες των
χρηστών μελών, όπως τη δυνατότητα online παραγγελίας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς,
τη πρόσβαση σε newsletters, στην ενημέρωση και στην προώθηση των προϊόντων και των
υπηρεσιών μας, ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στις υπηρεσίες του
διαδικτυακού τόπου www.psistiri.com
Προς διασφάλιση σας, σας σημειώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των
προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη
διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ. Εφόσον πρόκειται για
παραγγελία που θα παραδοθεί σε χώρο εργασίας, καταχωρούμε επιπλέον στοιχεία, όπως
π.χ. επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, επάγγελμα, Δ.Ο.Υ., πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνο, FΑX) κλπ.
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2016/679, ορίζει ότι για την τήρηση αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει
προσωπικά δεδομένα, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. Για τον λόγο αυτό,
εάν δεν συμφωνείτε με την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας για τους σκοπούς,
που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, παρακαλείστε να απέχετε από την χρήση της
και να περιοριστείτε στη χρήση αυτής ως απλός χρήστης. Σε κάθε περίπτωση η περαιτέρω
χρήση από εσάς της παρούσας ιστοσελίδας για την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας ή
για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, ή άλλες εκδηλώσεις ισοδυναμεί με
την ρητή συναίνεσή σας για την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων σας στο
τηρούμενο αρχείο και ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης και
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας.
Εγγυόμαστε ότι δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων απλών – χρηστών και επισκεπτών
της σελίδας μας.

 

Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων:
Επωνυµία: ΨΗΣΤΗΡΙ Κ ΣΙΑ ΕΕ
Ταχυδροµική Διεύθυνση: ΛΕΩΦ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 153 ΡΕΝΤΗΣ ΤΚ 18233
Αριθµός τηλεφώνου: 210- 4838333
Διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου: psistiri@yahoo.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωαννης Ραπτης
2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε:
Δεδοµένα επικοινωνίας: Τα δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των
αιτούμενων προσωπικών πληροφοριών σας στα αντίστοιχα πεδία που με σκοπό την
πραγματοποίηση και παραλαβή της παραγγελίας σας, δλδ το όνοµα, το επώνυµο, η
ταχυδρομική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας (σταθερό /κινητό) η
διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση
έκδοσης τιμολογίου).
3. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail),
που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας, και για την συλλογή των οποίων
έχετε προηγουμένως δώσει την συναίνεσή σας, ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:
– Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε ότι αφορά την παραγγελία σας και την εκτέλεση
των σκοπών της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης αγαθών.
-Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες
εκδηλώσεις.
-Για να σας ενημερώνουμε και να σας αποστέλλουμε προσφορές και ενημερωτικό υλικό
σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
-Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα.
-Γενικότερα, για την προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών μας,
εφόσον το επιθυμείτε.
Τα δεδομένα αυτά δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη. Ενδέχεται όμως, να ανακοινωθούν σε
συνεργάτες μας για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα
αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.