Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω
χρήση της εφαρμογής αλλά και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνεπάγεται την ρητή
και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους εκ μέρους σας.

• Ρητή αποδοχή και ειδική συναίνεση του χρήστη της σελίδας μας με τους παρακάτω
♣ Διατηρούμε το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους της
παρούσας. Τυχόν μεταβολές στην πολιτική μας σε ότι αφορά την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο ή τους όρους χρήσης, θα καταγράφονται
στο site μας. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις μεταβολές αυτές σε και πριν κάθε χρήση
των εφαρμογών της σελίδας μας από εσάς.
♣ Οι πληροφορίες παροχής υπηρεσιών, που παρέχονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς με
την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή
έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της εφαρμογής ή λόγω ανωτέρας βίας.
♣ Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα
λειτουργία της ιστοσελίδας.
♣ Δεν φέρουμε ευθύνη έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από
την διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και
δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της
και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών.
♣ Επιφυλασσόμαστε ως προς τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις
ανωτέρας βίας.
♣ Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν απεικονίζουν πιστά το τελικό
προϊόν.
♣ Σε περίπτωση τυχόν μη διαθεσιμότητας ή έλλειψης κάποιων προϊόντων, θα κληθείτε από
εκπρόσωπο του καταστηματος για την τροποποίηση της παραγγελίας
σας. Διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας, δεν μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα ακυρώσεων – διορθώσεων στα τηλέφωνα
2104838333
♣ Οι τιμές online είναι οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ μετά από όλες τις
εκπτώσεις
• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ. είναι πνευματική ιδιοκτησία μας
και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων. Κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές
σελίδες του παρόντος ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων, συνεργατών
εταιρειών ή φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και
συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική
αναπαραγωγή, download, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή
παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του
περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
• Ασφάλεια
Σεβόμενοι το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει μέτρα για την
διασφάλιση και προστασία τους.
♣ Οι διακομιστές (servers), στους οποίους αποθηκεύονται τα στοιχεία των συναλλαγών σας
και τα προσωπικά δεδομένα σας φυλάσσονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις.
♣ Η εφαρμογή διέπεται από μέτρα ασφαλείας, τόσο για την μεταφορά των δεδομένων, όσο
και για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση αυτών.
♣ Μόνο εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των
συναλλαγών σας, χρησιμοποιώντας απόρρητους κωδικούς και μόνον όποτε αυτό είναι
αναγκαίο, π.χ. για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας ή άλλων αιτημάτων σας.
♣ Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών σας θεωρείται αυτονόητη.
♣ Τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας και των συναλλαγών σας δεν αποκαλύπτονται
σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε ειδική εξουσιοδότηση από εσάς, ή επιβάλλεται από διατάξεις
του νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε αναλυτικά για τους Ορούς επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων που μας παραχωρείτε με την εγγραφή σας, επιλέγοντας το πεδίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του site μας.
Κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αλλά και την υποβολή της προκειμένου να
ολοκληρωθεί η παραγγελία των προϊόντων που έχετε επιλέξει σας ζητούνται στοιχεία
προσωπικών δεδομένων (π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση με Τ.Κ., στοιχεία
επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), κλπ. Μας παρέχετε τα στοιχεία αυτά οικειοθελώς στο
πλαίσιο εγγραφής σας, στην οποία προβαίνετε έχοντας ήδη λάβει γνώση του και αποδεχθεί
ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης αυτής και
με την ρητή συγκατάθεσή σας ότι τα στοιχεία αυτά επιτρέπεται να αποτελέσουν στο μέλλον,
οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά την κρίση μας και μέχρις ότου μας γνωστοποιήσετε
ότι ανακαλείτε ρητά την παραπάνω συγκατάθεσή σας, αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679.
• Όροι Παραγγελίας Μέσω www.psistiri.com
Όταν αποστείλετε την παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα ότι «Η παραγγελία σας έχει
καταχωρηθεί με επιτυχία. Σύντομα θα λάβετε email επιβεβαίωσης». Εφόσον λάβετε το
επιβεβαιωτικό email, η παραγγελία σας βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής.
♣ Σε περίπτωση τυχόν ελλείψεων προϊόντων, θα ενημερωθείτε κατά την ολοκλήρωση της
παραγγελίας σας.
♣ Αλλαγή ή ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή ηλεκτρονικά. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα ακυρώσεων – διορθώσεων στα τηλέφωνα
210 4838333
♣ Οι προσφορές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες, που
εφαρμόζουμε.
♣ Εξυπηρετούμε από τις 11:00 μ.μ. έως τις 12:00 π.μ. Η παράδοση παραγγελίας που έχει γίνει
πριν τις 11:00 μ.μ., πραγματοποιείται έως τις 11:30 μ.μ.
♣ Έκδοση τιμολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί, επιλέγοντας το πεδίο «